Insert headers and footers
Mimo tego, że z roku na rok rośnie wykrywalność nieubezpieczonych pojazdów nadal możemy je spotkać na polskich drogach. Co w takim razie zrobić gdy zostaniemy poszkodowani w wypadku spowodowanym przez nieubezpieczonego posiadacza pojazdu?
Na miejscu zdarzenia konieczne jest:
spisanie dokładnej daty i miejsca zdarzenia,
spisanie numerów rejestracyjnych, numerów VIN oraz marki i modelu pojazdów biorących udział w zdarzeniu,
spisanie danych osób biorących udział w zdarzeniu (poszkodowani, sprawcy, świadkowie zdarzenia) tj. imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu,
wezwanie policji lub sporządzenie wraz ze sprawcą wypadku oświadczenia o okolicznościach zdarzenia,
sprawdzenie czy sprawca posiada dokument ubezpieczenia (polisa OC, ubezpieczenie graniczne) i spisanie numeru polisy wraz z nazwą Zakładu Ubezpieczeń, który wystawiał ubezpieczenie.
Jeżeli w toku uzyskiwania informacji na miejscu zdarzenia okaże się, że sprawca nie posiada ważnego ubezpieczenia OC szkodę należy zgłosić za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń, który ma w swojej ofercie obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Co ważne żaden ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody.
Facebook
Instagram