Insert headers and footers

Praca ratownika medycznego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Ryzykiem związanym z ekstremalnie trudnymi warunkami udzielania pomocy chorym lub poszkodowanym w wypadkach. Ubezpieczenie Ratownika medycznego zapewnia poczucie bezpieczeństwa w przypadku błędów medycznych lub zdarzeń niepożądanych, a także w sytuacjach losowych.

Ubezpieczenie zawiera pakiety:

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w tym:

 • Ochrona przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych oraz szkód w mieniu pacjenta,
 • Możliwość wykupienia ochrony uwzględniającej szkody w karetkach i sprzęcie medycznym,
 • Możliwość rozszerzenia ochrony o szkody wyrządzone podczas udzielania pomocy poza granicami RP oraz podczas transportu medycznego pacjenta z zagranicy

Ubezpieczenie na wypadek zakażenia HIV/WZW:

 • Ubezpieczenie chroniące przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny,
 • Refundacja kosztów badań w kierunku obecności wirusów HIV i WZW,
 • Refundacja kosztów kuracji antyretrowirusowej ,
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o jedyną na rynku Klauzulę Agresji Pacjent

Ubezpieczenie ochrony prawnej

 • Pomoc prawna w życiu prywatnym oraz zawodowym – w tym naruszenie praw i dóbr osobistych pacjenta
 • Ochrona prawna z tytułu zniesławienia lub znieważenia ratownika medycznego, a także naruszenia jego dóbr osobistych
 • Pokrycie kosztów pełnomocnika, w sprawach zawodowych oraz w życiu prywatnym
 • Pomoc przy rozstrzyganiu umów związanych z pojazdem mechanicznym – w tym sporów z leasingodawcą
 • Opiniowanie kontraktów ze Stacją Pogotowia Ratunkowego
 • Wsparcie w postępowaniu pozasądowym, w przypadkach sporów z NFZ i ZUS oraz w postępowaniu mediacyjnym
 • Wideo porady radcy prawnego online

 

Ubezpieczenie turystyczne roczne

 • Roczne ubezpieczenie turystyczne dla przedstawicieli zawodów medycznych ważne na całym świecie
 • Ubezpieczenie obejmuje ochronę związaną z pracą w zawodzie medycznym za granicą (pobyt do 45 dni)
 • Wybierając wariant rodzinny/ partnerski zapewnisz ochronę całej swojej rodzinie, bez względu na jej wielkość
 • Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniem czasowej niezdolności do pracy( Własna Działalność)
 • Ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich najbliższych na wypadek choroby, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci
 • Możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o pakiet ryzyk związanych z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego takich jak: choroba kręgosłupa zespół stresu pourazowego przewlekłe zatrucie spowodowane ekspozycją na leki trwałe uszkodzenie słuchu spowodowane ekspozycją na ultradźwięki
 • Wypłata świadczenia dziennego podczas niezdolności do pracy w wyniku choroby lub wypadku: świadczenie wypłacane nawet przez 365 dni niezdolności do pracy do 9000 zł miesięcznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Przykłady szkód:

 • Wstrząs anafilaktyczny po podaniu leku, na który pacjent był uczulony. Ratownik medyczny nie przeprowadził z pacjentem stosownego wywiadu.
 • Upadek pacjenta z noszy podczas transportowania do karetki i uszkodzenie kręgosłupa. Ratownicy medyczni spiesząc się, nie przypięli pacjenta do noszy pasami.
 • Zła ocena stanu zdrowia podczas wywiadu telefonicznego, niewysłanie zespołu ratownictwa na interwencję (dyspozytor medyczny).
 • Nieprawidłowo przeprowadzona reanimacja – śmierć pacjenta.
 • Błędna interpretacja zapisu EKG – zgon pacjenta w wyniku nierozpoznania zawału serca.
 • Nierozpoznanie krwawienia do jamy brzusznej – wstrząs hipowolemiczny – śmierć pacjenta
  Stłuczenie okularów pacjentowi w trakcie akcji reanimacyjnej.
 • Zbicie lustra w domu pacjenta – ratownik medyczny wchodząc uderzył w lustro torbą.
 • Zniszczenia torby przez ratownika medycznego należącej do Stacji Pogotowia Ratunkowego.
 • Uszkodzenia karetki (porysowanie lakieru, oderwanie lusterka) należącej do szpitala w trakcie transportu chorego.

Nie czekaj, ubezpiecz się już dziś! Zapraszamy do kontaktu.

Facebook
Instagram