Insert headers and footers

Ubezpieczenie grupowe to najczęściej spotykana forma ubezpieczeń zawieranych w naszych miejscach pracy. Tego typu polisy często stanowią pracowniczy dodatek pozapłacowy, który zapewnia dodatkową ochronę ubezpieczeniową.

Większość z nas już wie, że ubezpieczenie na życie to produkt, który warto posiadać. Polisę możemy wykupić zarówno w formie indywidualnej, dzięki czemu dostosujemy ją do swoich aktualnych potrzeb ubezpieczeniowych, lub dołączając do ubezpieczenia grupowego w pracy. Zasady działania ubezpieczeń indywidualnych i grupowych są podobne. Różnicą jest to, że ta pierwsza forma ochrony umożliwia nam na dopasowanie polisy do własnych potrzeb np. przy określaniu sum ubezpieczenia i kształtowaniu zakresu ubezpieczenia.
W przypadku ubezpieczeń grupowych mamy nieco ograniczone możliwości, bowiem ich zakres ustala z ubezpieczycielem pracodawca. My zaś, jako pracownicy, możemy jedynie do niego dołączyć i zaakceptować oferowany zakres oraz warunki ochrony ubezpieczeniowej.

Doświadczenie pokazuje, że najczęściej przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie pracownika. Na wypłatę świadczenia możemy liczyć również w momencie, gdy nie będziemy zdolni do pracy, doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu lub inwalidztwa.

Śmiało możemy stwierdzić, że oferowanie ubezpieczeń grupowych przez przedsiębiorców wiąże się nie tylko z pewnymi korzyściami podatkowymi, ale przede wszystkim zwiększa atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy. Często przekłada się to na skuteczniejsze pozyskiwanie nowych pracowników.

Facebook
Instagram